Üretkenliğin Baş Düşmanı, Bölünme Üzerine

Birlikte çalıştığım arkadaşlarım fazla mesai kavramına inanan bir insan olmadığımı bilirler. Bu düşünce yapısına çalışma hayatım boyunca kaldığım fazla mesailer, mesaiye birlikte kaldığım arkadaşların geribildirimleri, mesai sonucunda çıkan nihai işin nitelik ve niceliği üzerine uzun uzadıya düşüncelerim sonucunda vardım… Continue reading